FIXPOINT

topografie || cadastru || constructii || geodezie

servicii topografice civile si industriale

Acte necesare cadastru si intabulare

Pentru a realiza documentatia de cadastru si intabulare sunt necesare urmatoarele acte:

  • Actul de indentitate al proprietarului/proprietarilor - in doua copii;
  • Actul de proprietate al imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) - in doua copii din care una legalizata la notariat;
  • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara a sectorului/ localitatii de care apartine imobilul;
  • Cerere tip completata si semnata de proprietar (pusa la dispozitie de un expert autorizat);
  • Declaratie tip privind identificarea limitelor proprietatii pentru care se executa masuratorile (pusa la dispozitie de un expert autorizat);
  • Cerere tip de inregistrare in Cartea Funciara (pusa la dispozitie de un expert autorizat);