FIXPOINT

topografie || cadastru || constructii || geodezie

servicii topografice civile si industriale

Ordinul 108 din 2010 - Regulamentul de avizare si verificarea a lucrarilor (selectiuni)

Ordin nr. 108 din 29.03.2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei (Publicat in MO nr. 223 din 09.04.2010)

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Act valabil de la data 09.04.2010

Avand in vedere prevederile art. 16 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, in temeiul art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aproba Regulamentul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Mihai Busuioc

Regulament din 29.03.2010 de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei (Publicat in MO nr. 223 din 09.04.2010)

ART. 1

Prezentul Regulament stabileste cadrul in care Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, si oficiile de cadastru si publicitate imobiliara din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, denumite in continuare oficii teritoriale, isi exercita atributiile cu privire la modul de Avizare, verificare si receptie a lucrarilor din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, denumite in continuare lucrari de specialitate.

ART. 2

In sensul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) harta - reprezentarea grafica conventionala a intregii suprafete terestre sau a unei portiuni mari din aceasta, redusa la o anumita scara, tinandu-se seama de curbura pamantului;
b) lucrari de cadastru general - determinarea pe baza de masuratori a pozitiei, a configuratiei si a marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, pe categorii de folosinta si pe proprietari, precum si a constructiilor;
c) lucrari de cartografie - lucrarile necesare redactarii planurilor si hartilor analogice sau digitale la diferite scari, a modelului digital al terenului si al ortofotoplanurilor, in sistemul national de referinta si de coordonate;
d) lucrari de masuratori terestre - lucrarile de teren si de birou aferente executiei, modernizarii si completarii retelelor de sprijin, de indesire si de ridicare, precum si cele necesare realizarii planurilor si hartilor analogice sau digitale, ale modelului digital al terenului si ale ortofotoplanurilor;
e) plan cadastral - reprezentarea grafica a datelor obtinute in urma lucrarilor de cadastru general;
f) plan topografic - reprezentarea grafica conventionala, micsorata a proiectiei orizontale a detaliilor topografice de pe o portiune restransa a suprafetei terestre, redusa la o anumita scara, fara a se tine seama de curbura pamantului.

Ordinul 107 din 2010 - Regulament Pj, Pf (selectiuni)

Ordin nr. 107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei (Publicat in MO nr. 231 din 13.04.2010)

Ministerul Administratiei si Internelor

Act valabil de la data 13.04.2010

Avand in vedere prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 795/2001, in temeiul art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aproba Regulamentul privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Mihai Busuioc

Ordinul 81 din 2010 - Abrogare acte normative

Ordin nr. 81 din 29.03.2010 privind abrogarea unor acte normative (Publicat in MO nr. 201 din 30.03.2010)

Ministerul Administratiei si Internelor

Act valabil de la data 30.03.2010

Avand in vedere dispozitiile art. 16 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 795/2001, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul Ordin:

ART. 1

La data intrarii in vigoare a prezentului Ordin se abroga urmatoarele acte normative:
a) Ordinul ministrului administratiei publice nr. 535/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001;
b) Ordinul ministrului administratiei publice nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
c) Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 686 din 30 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Ordinul ministrului administratiei publice nr. 539/2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001.

ART. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul administratiei si internelor, Vasile Blaga

Ordinul 186 din 2009 - Termenele de prestare a serviciilor (selectiuni)

Ordin nr. 186 din 17.04.2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate (Publicat in MO nr. 296 din 06.05.2009)

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Act valabil de la data 06.05.2009

Avand in vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, si al art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

ART. 1

(1) Se aproba termenele pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, oficiile de cadastru si publicitate imobiliara stabilesc propriile termene pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara, prin decizie a directorului, in baza unui protocol incheiat cu camera notarilor publici, fara a se depasi termenele stabilite conform alin. (1).
(3) In cazul in care, printr-o singura cerere, sunt solicitate inscrieri succesive, cererea va fi solutionata in termenul cel mai mare dintre termenele stabilite pentru operatiunile respective. Daca inscrierile succesive presupun si intabularea dreptului de ipoteca, va fi ales cel mai scurt termen dintre termenele stabilite pentru operatiunile respective.

ART. 2

Termenele se calculeaza pe zile lucratoare. Ziua inregistrarii cererii in registrul general de intrare nu intra in calculul termenului.

ART. 3

(1) Solicitarea solutionarii unei cereri in regim de urgenta se poate face atat in momentul inregistrarii acesteia in registrul general de intrare, cat si ulterior.
(2) Termenul pentru solutionarea in regim de urgenta se calculeaza de la data depunerii cererii si a dovezii achitarii tarifului de urgenta. Dovada achitarii tarifului pentru solutionarea unei cereri in regim de urgenta se ataseaza la dosar.
(3) Cererea pentru furnizarea serviciului in regim de urgenta, depusa ulterior inregistrarii cererii initiale, se va inregistra in registrul de corespondenta, urmand a fi atasata la cererea initiala, impreuna cu dovada achitarii tarifului de urgenta.
(4) In situatia in care serviciul solicitat nu poate fi furnizat in termen din cauza lipsei unor documente necesare solutionarii cererii, termenul de solutionare se va calcula de la data completarii cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.

Ordinul 39 din 2009 - Tarifele pentru serviciile oferite (selectiuni)

Ordin nr. 39 din 06.04.2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei (Publicat in MO nr. 253 din 16.04.2009)

Ministerul Administratiei si Internelor

Act valabil de la data 16.04.2009

Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, si ale Hotararii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1 din 24 martie 2009, prin care s-au aprobat propunerile de tarife pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate si propunerile de taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul Ordin:

ART. 1

(1) Se aproba tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile sale subordonate, prevazute in ANEXA 1.
(2) Persoanele fizice si juridice care solicita prestarea serviciilor prevazute de prezentul Ordin au obligatia de plata a tarifelor, cu exceptia situatiilor in care prin Lege se prevede in mod expres exceptarea de la plata acestora.
(3) Serviciile care se refera la inscrieri in cartea funciara, prevazute la nr. crt. 2 din ANEXA 1, includ si eliberarea gratuita a unui extras de carte funciara pentru informare, care prezinta modul in care a fost efectuata inscrierea.
(4) La cerere, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate pot presta in regim de urgenta serviciile prevazute de prezentul Ordin.
(5) Plata tarifelor de urgenta presupune furnizarea serviciilor solicitate intr-un termen stabilit prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
(6) Furnizarea serviciilor in regim de urgenta presupune, pe langa plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, si plata unui tarif suplimentar, al carui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei.
(7) Solutionarea cererilor de inscriere in cartea funciara in regim de urgenta nu poate deroga de la principiul prioritatii inscrierilor in cartea funciara, in cazul existentei unor cereri multiple cu privire la acelasi imobil. In cazul in care respectarea principiului de mai sus nu permite solutionarea cererii in regim de urgenta, tariful de urgenta va fi restituit solicitantului.
(8) In situatia in care serviciul solicitat nu poate fi furnizat in regim de urgenta din cauza lipsei unor documente necesare solutionarii cererii, termenul de solutionare se prelungeste cu termenul acordat prin nota de completare a dosarului.

Legea 16 - actualizata la 09.04.2008 (selectiuni)

Lege nr. 16 din 09.01.2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez (Publicat in MO nr. 43 din 19.01.2007)

Parlamentul Romaniei

Forma actualizata la data 09.04.2008 a actului Lege nr. 16 din 09.01.2007

Actul a fost publicat in M.O. nr. 43 din 19.01.2007. Aceasta este forma actualiazata pana la adat de 09.04.2008 cu modificarile si completarile aduse de urmatatoarele acte:
Ordonanta de urgenta nr. 40 din 31.03.2008

Parlamentul Romaniei adopta prezenta Lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta Lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de geodez si constituirea Ordinului Geodezilor din Romania, in conformitate cu art. 63 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, denumit in continuare Ordin, ca forma de organizare profesionala, independenta, autonoma, apolitica, nonprofit si de interes public.

Ordinul 634 din 2006 - Regulament privind continutul documentatiilor cadastrale

Ordin nr. 634 din 13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara (Publicat in MO nr. 1048 din 29.12.2006)

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Forma actualizata la data 23.10.2009 a actului Ordin nr. 634 din 13.10.2006

Aceasta este forma actualizata cu modificarile si completarile adus ede urmatoarele acte:
- Ordin nr. 134 din 26.03.2009
- Ordin nr. 415 din 16.09.2009

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 59 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul Ordin.

ART. 1

Se aproba Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul Ordin.

ART. 2

Pe data intrarii in vigoare a prezentului Ordin se abroga:
a) Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, cu modificarile ulterioare;
b) punctele 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
c) orice alte dispozitii contrare.

ART. 3

Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Mihai Busuioc

Ordinul 633 din 2006 - Regulament de functionare a BCPI

Ordin nr. 633 din 13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara (Publicat in MO nr. 1049 din 29.12.2006)

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Forma actualizata la data 28.04.2009 a actului Ordin nr. 633 din 13.10.2006

Aceasta este forma actualizata cu modificarile si completarile aduse de urmatoarele acte:
- Ordin nr. 294 din 26.04.2007
- Ordin nr. 247 din 06.05.2008
- Ordin nr. 518 din 30.09.2008
- Ordin nr. 133 din 26.03.2009

NOTA

Conform ART. 2 din Ordin nr. 247 din 06.05.2008, celelalte dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, cu modificarile ulterioare, raman neschimbate.

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 63 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul Ordin.

ART. 1

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul Ordin.

ART. 2

Pe data intrarii in vigoare a prezentului Ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificarile ulterioare.

ART. 3

Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Mihai Busuioc

Ordinul 534 din 2001 - Norme tehnice

Ordin nr. 534 din 01.10.2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general (Publicat in MO nr. 744 din 21.11.2001)

Ministerul Administratiei Publice

Forma actualizata la data 30.05.2007 a actului Ordin nr. 534 din 01.10.2001

Actul a fost publicat in M.O. nr. 744 din 21.11.2001. Aceasta este forma actualizata pana la data de 30.05.2007 cu modificarile si completarile aduse de urmatoarele acte:
- Ordin nr. 349 din 01.09.2004
- Ordin nr. 634 din 13.10.2006
- Ordin nr. 211 din 28.05.2007

Avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, in temeiul art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, ministrul administratiei publice emite prezentul Ordin.

ART. 1

Se aproba Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul Ordin.

ART. 2

Pe data intrarii in vigoare a prezentului Ordin isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 452/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999.

ART. 3

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.

Ministrul administratiei publice, Octav Cozmanca

Legea 7 din 1996 - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare (selectiuni)

Lege nr. 7 din 13.03.1996 cadastrului si a publicitatii imobiliare (Publicat in MO nr. 201 din 03.03.2006)

Parlamentul Romaniei

Forma actualizata la data 05.06.2008 a actului Lege nr. 7 din 13.03.1996

Actul a fost publicat in M.O nr. 201 din 03.03.2006. Aceasta este forma actualizata pana la data de 05.06.2008 cu modificarile si completarile aduse de urmatoarele acte:
- Decizie nr. 467 din 22.04.2008

Republicata in temeiul ART. 2 al titlului XII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996 si a mai fost modificata si completata prin:
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 308/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 12 iunie 2001, cu modificarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 78/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2002;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 499/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.