FIXPOINT

topografie || cadastru || constructii || geodezie

servicii topografice civile si industriale

CADASTRU

Efectuam planuri cadastrale si elaboram documentatii topocadastrale conform HG 834/1991:

 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea in
  Cartea Funciara
 • Documentatii topocadastrale necesare studiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului
 • Lucrari de cadastru general si de specialitate
 • Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan
 • Planuri cadastrale digitale
 • Planuri de amplasament si delimitare a corpului de proprietate
 • Relevee
 • Proiecte parcelare

TOPOGRAFIE INGINEREASCA

Realizam studii topografice si transpunem in teren proiecte pentru amplasamente de constructii civile, industriale, cai de comunicatii si telefonie GSM.

 • Realizarea Retelei Topografice de Constructii (RTC)
 • Trasarea contururilor cladirilor in cadrul complexului
 • Trasarea axelor si cotelor din proiect
 • Masuratori si calcule pentru determinarea volumului de pamant excavat / umplutura
 • Nivelment de mica si mare precizie
 • Urmarirea comportarii in timp a constructiilor
 • Ridicari topografice pentru proiecte de infrastructura
 • Planuri de situatie incluzand curbe de nivel
 • Profile longitudinale si transversale
 • Plan de situatie la platforme industriale
 • Impachetarea informatiei in format GIS
 • Monitorizare volumetrica periodica a carierelor
 • Modelare predictiva in vederea determinarii volumelor ramase pentru exploatare in balastiere si cariere
 • Urmarirea deformarii suprafetei topografice ca urmare a deplasarii solului si/sau subteranului

G.I.S. SI DIGITIZARE 2D / 3D

Experienta larga in transformarea si conversia hartilor aflate pe suport clasic in format raster sau vector. Beneficiind de programe specializate, aceste operatiuni se desfasoara cu precizie ridicata si in cel mai scurt timp posibil.

 • Digitizare planuri si harti topografice si cadastrale
 • Vectorizare proiecte civile si industriale
 • Obtinerea de harti cu izolinii
 • Vectorizarea cailor de comunicatie de pe harti raste
 • Aducerea in coordonate a hartilor si planurilor  topografice in format raster pe suport optic
 • Modelare 3D a hartilor digitizate
 • Achizitii de date GIS prin conversia datelor in format digital
 • Achizitia in teren a datelor GIS
 • Conversia diferitelor date si integrarea lor in sistem GIS
 • Actualizarea bazelor de date
 • Digitizare de planuri si harti topografice si cadastrale
 • Vectorizare proiecte civile si industriale
 • Vectorizarea cailor de comunicatie de pe harti raster
 • Aducerea in coordonate a hartilor si planurilor topografice in format raster pe suport optic
 • Modelare 3D a hartilor digitizate

STUDIU GEOTEHNIC

Faza teren

 • Executare foraje geotehnice
 • Penetrometrie
 • Prelevarea de probe geotehnice netulburate si tulburate din fiecare foraj functie de constitutia litologica

Faza laborator

 • Analize geotehnice pentru fiecare proba, granulozitate, umiditate naturala,
 • Plasticitate: limita de curgere, limita framântare, indice plasticitate, indice consistenta
 • Structura: greutate volumica, porozitate, indice de porozitate, gradul de umiditate
 • Caracteristici contractile
 • Compresibilitate: modulul de compresibilitate, coeficient de tasare specifica, tasare specifica la inundare
 • pentru fiecare foraj se vor prezenta: curbe de compresiune/tasare, diagrame ternare - argile - prafuri - nisipuri
 • Analiza pentru apa întâlnita în foraj

Faza birou

 • Intocmire documentatie studiu geotehnic (prezentare date, concluzii, recomandari)
 • In functie de cerintele clientului sau natura lucrarii putem asigura studiile topo-geo in acelasi pachet de oferta.